O projekcie

Od 1 stycznia 2013 rozpoczynamy realizację projektu Świetlice Wiejskie – Centra Aktywności Obywatelskiej na terenie gminy Żmigród i Oleśnica. Naszymi partnerami są: Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie i Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach. Wysokość dofinansowania wynosi 81 000,00 PLN. Celem głównym projektu jest aktywizacja i wzmocnienie działań prowadzonych przez 10 świetlic wiejskich – 5 świetlic z terenu gminy Oleśnica i 5 świetlic z terenu gminy Żmigród w okresie od 01.01.2013r.do 31.10.2013r. W przedsięwzięciu bezpośrednio udział weźmie 30 osób. Naszym celem jest zachęcenie do rozwijania przestrzeni aktywności obywatelskiej na terenach wiejskich przy wykorzystaniu infrastruktury świetlicowej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą opiekunowie/ki świetlic oraz aktywne/ni liderzy/ki i sołtysi/ki współpracujących ze świetlicami. Pośrednimi odbiorcami działań będą mieszkańcy/ki miejscowości, w których zlokalizowane są świetlice. Udział w projekcie rozwinie wśród uczestników/czek dodatkowe kompetencje i pozwoli lepiej pełnić swoje funkcje i zwiększyć aktywność obywatelską w swoich miejscowościach. Zaplanowaliśmy szereg różnorodnych działań, które pozwolą na rozbudzenie aktywności obywatelskiej: warsztaty, spotkania coachingowe, spotkania tematyczne, wizyty studyjne, otwarcie Punktów Informacji Obywatelskiej, realizację przedsięwzięć lokalnych. Ponadto na terenie każdej z gmin biorących udział w projekcie działać będą animatorzy/ki wspierając podejmowane przedsięwzięcia wokół świetlic wiejskich. Zapraszamy na blog poświęcony realizacji projektu: https://3miejsce.wordpress.com

Zachęcamy do odwiedzenia stron naszego Sponsora:

www.programszwajcarski.gov.pl

http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

SwissContributionProgramme_logo copy

Projekt  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s